أشنایی با مدیریت

اهداف و وظایف مديريت امور مالی:
نظارت و کنترل بر عملیات مالی و محاسباتی دانشگاه
عاملیت خزانه معین استان در رابطه با دریافت و پرداخت وجوه
ایجاد هماهنگی مالی بین واحدهای دانشگاه
بررسی و مطالعه و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیت مالی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.