عامل مالی

کارشناس مسئول
عامل مالی و مسئول رسیدگی به اسناد

 علیرضا پرتو

تلفن: 35297174-041
دورنگار: 35418132-041
رایانامه:a_parto52@yahoo.com 
 

شرح وظایف
  •  رسیدگی و کنترل نهایی اسناد
  •  حسابداری ثبت وصدور چک
  •  کنترل تنخواه گردان جاری و عمرانی دانشگاه
  •  کنترل وحسابداری حساب ودیعه مسکن دانشجویان وکار آفرینی
  •  امور شهریه
  •  امور مالی کارگاه های کارآفرینی
  • امورمالی نمایشگاه آثار هنری
  • گزارش دوره ای اسناد ارسالی وقطعی شده
  • مسئول ثبت نام و برگزاری مناقصات و مزایدات
  • مسئول سایر دریافت و پرداخت ها


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.