عامل مالی

عامل مالی و مسئول رسیدگی به اسناد
علیرضا پرتو


تلفن: 5297310-411-98+
دورنگار: 5418132-411-98+
رایانامه: a_parto52@yahoo.com 
 

 شرح وظایف:

- رسیدگی و کنترل نهایی اسناد
- حسابداری ثبت وصدور چک
- کنترل تنخواه گردان جاری و عمرانی دانشگاه
- کنترل وحسابداری حساب ودیعه مسکن دانشجویان وکار آفرینی
- کنترل و حسابداری حساب شهریه و تغذیه
- گزارش دوره ای اسناد ارسالی وقطعی شده
- مسئول هماهنگی امورات مربوط به حسابداری تعهدیتبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.