امین اموال

کارشناس امین اموال
 محبوب صادقی

تلفن: 35297311-041
دورنگار: 35418132-041
رایانامه: sadegi@tabriziau.ac.ir 
 

وظایف امین اموال:
 • تهیه لیست اموال ، کلیه ی ساختمان های دانشگاه
 • انجام کلیه ی امور مربوط به حسابداری ریالی انبار (ثبت ریالی رسیدها و حواله های انبار) و صدور سند حسابداری مربوط  به گرد ش انبار
 • پلاک کوبی اموال خریداری شده هنگام تحویل به واحدهای تابعه.
 • کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره‌ای
 • تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی ونصب آن درکلیه اتاقها و واحدها .
 • تحویل وسایل موجود در اتاقها و واحدها به افراد استفاده کننده .
 • گزارش کمبود و نارسایی اموالی وپیشنهاد در مورد  اموال مورد نیاز آتی
 • گزارش اموال اسقاطی و زاید به مدیریت مالی و خدمات پشتیبانی
 • ثبت و نگهداری دفاتر اموال در رایانه و تنظیم فهرست کل اموال بر اساس منابع تأمین اعتبار و مراکز هزینه و اختصاص شماره برچسب برای کلیه اموال سازمان .
 • نگهداری اوراق بهادار به نحو مناسب از قبیل ضمانت نامه ها، چکها و سایر اسناد تضمینی
 • پیگیری و جمع آوری فهرست اقلام غیرقابل استفاده ، اسقاط و از رده خارج موسسه جهت فروش و هماهنگی های لازم
 • نظارت بر انجام محاسبات واعمال کنترل لازم در خصوص قیمت گذاری اموال رسیده ،فرستاده و امانی
 • صدور قبض خروج کالا برای خارج نمودن کالا از موسسه یا بخش ها و ادارات .
 • تهیه گزارش خریدها ی انجام شده و رسید انبار و کنترل گزارشهای مزبور
 • بررسی دارایی های ثابت به منظور"ذخیره کاهش ارزش دارایی" برای دارایی های صدمه دیده و غیر قابل استفاده در پایان سال مالی
 • انجام محاسبه استهلاک دارایی های ثابت و پیگیری انتقال به موقع دارایی های در جریان تکمیل  به حسابداری مریوطه
 • حفظ و نگهداری اسناد مالکیت املاک ، ساختمانها و وسایط نقلیه اعم از خودروها و موتورسیکلت .
 • حفظ و نگهداری حساب اموال ( منقول و غیر منقول ) دانشگاه و ارائه به مقام مافوق در چارچوب ضوابط ذیربط .
 • صدور برگه خروج کالا ( دائم و موقت ) و مراقبت در برگشت اموالی که موقتاً از دانشگاه خارج می شوند .
 • انجام امور مربوط به نقل و انتقال اموال و صدور سند انتقال و اعمال در رایانه با هماهنگی مقام مافوق و واحدهای ذیربط
 • سایر امور محوله مدیریت امورمالی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35418132-041   دورنگار :35418132-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.